Jak se liší termínovaný vklad a spořící účet?

Spořicí účet a termínovaný vklad jsou dva různé finanční nástroje. Tyto typů účtu slouží k ukládání volných peněžních prostředků. Často se setkáváme s různými obchodními označeními, které mohou mít podobný účel a způsob použití, což může být zavádějící. Banky a družstevní záložny (kampeličky) nabízejí účty sloužící k ukládání peněz, a to buď bez časového omezení (spojené s označením spořicí nebo vkladový účet) nebo na určitou dobu (termínovaný účet nebo termínovaný vklad).

Účelem těchto účtů je oddělení peněz, které nepotřebujeme okamžitě, a jejich přesunutí na jiný účet, kde nám nebudou tak přístupné, ale mohou generovat výnosy.

Termínovaný vklad – závazek a vyšší zhodnocení s jistotou

Termínovaný vklad představuje způsob, jak uložit finance na dohodnutou dobu za stanovených podmínek. Jedná se o produkt, kde je nutné držet uložené prostředky po stanovenou dobu, často od několika měsíců až po několik let. Tato doba je pevně daná a je těžké nebo s poplatky spojené přerušit termínovaný vklad dříve.

Jednou z hlavních výhod termínovaného vkladu je větší potenciál zhodnocení vložených finančních prostředků. Banky obvykle nabízejí vyšší úrokové sazby pro termínované vklady než pro spořicí účty, což může být lákavé pro ty, kteří jsou ochotni vložit své peníze na určitou dobu, kdy jsou si jisti, že je nebudou potřebovat okamžitě k dispozici.

Další výhodou termínovaných vkladů je stabilita. Úrokové sazby jsou obvykle fixní po celou dobu trvání vkladu, což poskytuje investoru jistotu ohledně výše výnosu z jejich úspor. Po ukončení stanoveného období u některých typů termínovaných vkladů automaticky dojde k prodloužení na stejnou dobu za aktuální úrokovou sazbu. Tyto termínované vklady se nazývají revolvingové neboli vklady s obnovou .


Náš tip - v dnešní době jsou úrokové sazby na termínovaných vkladech nízké. Uložte raději své peníze do cenných kovů, které jsou v oblasti investic sázkou na jistotu.

Spořicí účet – flexibilita a snadný přístup k penězům

Na druhé straně spořicí účet v porovnání s termínovaným vkladem poskytuje větší flexibilitu. Spořicí účet umožňuje ukládat finance průběžně bez omezení času, tedy bez pevně stanoveného období, po které jsou peníze „zamčeny“. To znamená, že peníze lze vkládat i vybírat kdykoliv bez sankcí za předčasné vybrání prostředků.

Spořicí účet je často spojený s běžným účtem a poskytuje možnost vyšších úrokových sazeb oproti běžným účtům, avšak obvykle jsou tyto sazby nižší než u termínovaného vkladu. Tento typ účtu může být výhodný pro ty, kteří preferují likviditu svých úspor a potřebují snadný přístup k financím.

Pojištění vkladu

Vklady na spořicích, termínovaných nebo vkladových účtech jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 eur (asi 2,6 milionu korun) v rámci Garančního systému finančního trhu (GSFT). Tato úroveň pojištění platí od roku 2011 ve všech zemích Evropské unie. V případě, že by došlo k bankrotu banky, kde máte vklad, GSFT by vám vyplatil částku až do této výše. Tato ochrana se vztahuje na všechny vklady jednoho vkladatele vedené u jedné banky, stavební spořitelny nebo družstevní záložny.

Rozdíl mezi termínovaným vkladem a spořicím účtem tedy spočívá především v dostupnosti peněz a jejich zhodnocení. Termínovaný vklad nabízí vyšší úrokové sazby, ale s pevně stanovenou dobou uložení bez možnosti jednoduchého přístupu k penězům. Naopak spořicí účet umožňuje snadnější a rychlejší přístup k financím a menší omezení v podobě fixního času uložení, avšak s nižšími úrokovými sazbami.
© 2016 Temínované-Vklady-Srovnání.cz, Všechna práva vyhrazena.
Kontakt