Půjčka pro mladé pomáhá mladým lidem s bydlením

Parametry půjčky pro mladé

Půjčka pro mladé funguje již několik let, ale teprve v roce 2018 došlo k přepracování programu. Výsledkem jsou mírnější podmínky a vyšší částky. Zatímco v minulosti byla půjčka určena pouze lidem s malými dětmi, v současné době se rozšířil okruh lidí, kteří mohou o úvěr zažádat. Úrok činí jenom 1,12 % a stát ho garantuje po celou dobu trvání půjčky. Žadatelé si mohou půjčku sjednat na 10, 20 a 25 let. Požádat mohou až o 2 miliony korun pro pořízení domu, 1,2 milionu korun pro zakoupení bytu nebo 300 tisíc korun pro modernizaci bydlení.

Jaké jsou podmínky půjčky?

Po narození dětí vám stát zlevní půjčku o třicet tisíc korun za každé dítě. Mezi další výhody půjčky patří splátkové prázdniny nebo možnost odložit si splátky. A jako bonus lze půjčku pro mladé kombinovat s hypotečním úvěrem. Na tuto půjčku dosáhnou tyto skupiny mladých lidí:

  • Manželé
  • Registrovaní partneři
  • Žadatelé, kteří pečují o dítě do 15 let

U všech tří variant je podmínkou to, že jeden z manželů nedosáhl ke dni podání žádosti 36 let. Manželé a registrovaní partneři nemusí mít žádné dítě, a přesto mohou o půjčku také požádat

Jak si půjčka pro mladé vedla první den?

O půjčku pro mladé byl hned první den velký zájem a došlo k vyčerpání poloviny částky, která byla přichystána pro kalendářní rok 2018. Celkem bylo ve fondu k dispozici 650 milionů korun. Přijato bylo 256 žádostí, které zájemci mohli podat na pobočce Státního fondu rozvoje bydlení nebo prostřednictvím datové schránky či pošty. V roce 2019 navýšilo Ministerstvo pro místní rozvoj prostředky ve fondu na 1 miliardu korun.

Kde podat žádost o půjčku?

Státní fond rozvoje bydlení zpracovává žádosti podle data přijetí. Žádosti fond přijímá osobně i písemně na pracovištích SFRB. Tato pracoviště sídlí na adresách:

  • Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2
  • Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc

Státní fond musí překontrolovat platnost a úplnost všech doložených dokladů. V případě, že bude v programu stále dostatek finančních prostředků, zašle fond žadateli k podpisu úvěrovou smlouvu.

Vlastní bydlení již nemusí být snem mladých lidí. S touto stání půjčkou dosáhnou na vysněný domek nebo byt, popřípadě tímto úvěrem mohou navýšit zdroje na koupi nemovitosti. Jedná se o krok ze strany státu, který má za cíl podpořit vlastní bydlení, plození potomků a uzavírání sňatků.
© 2016 Temínované-Vklady-Srovnání.cz, Všechna práva vyhrazena.
Kontakt